Anasayfa / Genel / PEDİATRİK ÜROLOJİ

PEDİATRİK ÜROLOJİ

PEDİATRİK ÜROLOJİ

Pediatrik Üroloji , çocuk yaş grubundaki doğumsal ve cinsel ürolojik hastalıkların tanısı ile ilgilenen bir tıp dalıdır.Bu anlamda erkek çocuklardaki üreme organı hastalıkları ile (örneğin inmemiş testis) hem erkek hem kız çocuklardaki üriner sistem hastalıkları (örneğin idrar yolu infeksiyonu)) pediatrik ürolojinin alanına girer.

Üriner sistem, kanı filtre ederek idrar oluşturan ”böbrek” ;oluşan idrarı böbrekten taşıyan “üreter”;idrarı depolayan “mesane” ve idrarı mesaneden alarak vücut dışına atılmasını sağlayan “üretra” isimli organlardan oluşan bir sistemdir.

Pediatrik Ürologlar tarafından en sık tedavi edilen hastalık “idrar yolu infeksiyonu”dur. Diğer sık görülen hastalıklar ise şunlardır.

Üretra açıklığının anormal yerleşimi (Hipospadias)
Mesena idrarının üretere geri kaçması (Veziko-Üreteral Reflü= VUR)
Yatak ıslatılması (Enüresiz Nokturna)
Doğum öncesi böbrek genişlemesi (Antenatal Hidronefroz)
Böbrek –Üreter bileşkesi darlığı (UPJ darlığı)

Pediatrik Üroloji Değerlendirme

Pediatrik üroloji hastalarının büyük çoğunluğu okul çağı dönemindeki veya daha küçük yaştaki çocuklardır..İdrar yolu infeksiyonu (örneğin sistit) en sık olarak göreceli büyük kız çocuklarında görülürken ,yapısal ürolojik problemler genellikle doğumsaldır ve daha ufak yaşlarda tedavi edilirler.Örneğin veziko-üreteral reflü ve antenatal hidronefroz genellikle doğum öncesi yapılan ultrason muayenesi ile tespit edilirken , hipospadias genellikle yenidoğan döneminde tanı alır.

Pediatrik ürolojik değerlendirme öykü , fizik muayene ve tanısal testlerden oluşur.Öyküde belirtiler, geçirilmiş hastalıklar, kazalar, ilaç kullanımı ve ailevi hastalıklar sorgulanır.Pediatrik ürolojik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan tanısal testler şunlardır.;

Kan testleri
Sistometri (İdrarla dolumun değişik aşamalarında mesane basıncının ölçümü)
Sistoskopi(Mesanenin endoskopik muayenesi)
İntravenöz Piyelografi (IVP) (Kontrast ilaç verilmesinin ardından üriner sistemin radyolojik değerlendirilmesi)
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
Böbrek Sintigrafisi
Ultrasonografi (USG)
İdrar Tahlili ve idrar kültürü (Üriner infeksiyon tanısı)
Ürodinamik değerlendirme (Mesanenin idrarı depolama ve atma gücünü değerlendirir)
Üroflowmetri (idrar akım hızı ölçümü)
İşeme Sisto-Üretrografisi (VCUG) (İşeme esnasında ve sonrasında üriner sistemi görüntüler

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir