Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Pirolizidin Alkoloidleri Nelerdir ?

Genel kategorisine
5 Ekim 2012
eklenmiştir.

Pirolizidin Alkoloidleri Nelerdir ?

Pirolizidin alkoloidleri intoksikasyonuna bu alkoloidleri içeren bitkilerin alımı neden olmaktadır. Tahıl ve hayvan yemi ürünleri bazen pirolizidin üreten yabani otlar ile kontamine olurlar. Alkoloidler, un ve diğer besinler içine bu yolla bulaşırlar. Bu bit-kilerle beslenen hayvanların sütlerinde de yer almaktadırlar.