Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Proteaz inhibitörleri Nelerdir ?

Genel kategorisine
31 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Proteaz inhibitörleri Nelerdir ?

Sebzelerin büyük bir kısmında bulunan proteaz inhibitörleri bazı hayvan dokularında da bulunmaktadır. Yeşil fasulye, bakla, soya fasulyesi gibi baklagiller en fazla proteaz inhibitörü içeren yiyeceklerdir. Bu inhibitörler, sebzelerin özellikle yenilen kısımlarında bulunur. Proteaz inhibitörlerinin en yaygını ve üzerinde en çok çalışma yapılanı tripsin inhibitörleridir. Tripsin ve/veya kemotripsin inhibitörleri soya fasulyesi ve diğer baklagillerde, süt-kolostrum ve diğer bazı sebzeler, buğday, diğer tahıllar, guargum ve beyaz-tatlı patateste bulunmaktadır.
Bitkisel proteaz inhibitörlerinin büyük bir kısmı ısıtma ile inaktif hale ge-lirler. Ortamdaki su buharı, tripsin inhibitörlerini kısa sürede inaktive eder. Çiğ tanelerde, proteinin sindirilmesini sağlayan tripsin enziminin görevini engelleyen antitripsin vardır. Pişirme ile antitripsin özelliğini kaybeder ve kuru baklagilin sindirimi kolaylaşır.
Aktif inhibitörleri içeren besinlerin verildiği hayvanlarda büyümede baskılanma görüldüğü rapor edilmiştir. Çiğ soya fasulyesinin yarattığı bu durum soya fasulyesinin ısıtılması veya diyete metionin eklenmesiyle önlenmiştir.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • proteaz inhibitörleri