Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Renklendiriciler Nelerdir ?

Genel kategorisine
22 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Renklendiriciler Nelerdir ?

Tüketici beğenisi kazanmak, doğal rengi kuvvetlen-dirmek, işlem sırasında kaybolan rengi kazandırmak veya renksiz olan bir ürünü renklendirmek amacıyla kullanılırlar. Renklendiricilerin bir bölümü toksik ve kar-sinojenik bulunmuş ve kullanımı yasaklanmıştır. Kulla-nımına izin verilen renklendiricilerle ilgili sağlık sorunları aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır.