Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Saçta kepek nasıl oluşur? Engelleme yöntemi nedir?

Hastalık kategorisine
29 Aralık 2015
eklenmiştir.

Normalde insan derisinde mevcut hücreler tabakalar halinde dizilmişlerdir. Tüm hücreler en alt tabakadaki hücrelerin çoğalması ile oluşurlar. Alt tabakada yuvarlak, silindirik biçimde olan hücreler yukarıya doğru gidildikçe yassılaşırlar ve giderek hücre çekirdekleri kaybolur. Derinin en üst tabakasındaki hücreler cansızdırlar ve yavaş yavaş farkedilmeyecek bir hızla dökülürler. Ancak sedef hastalığı gibi bazı hastalıkların seyrinde ve basit kepek olayında deri hücrelerinin bu gelişimi hızlanmış olup hücreler çekirdeklerini yitirmeden ve tam olarak olgunlaşmadan en üst tabakaya ulaşırlar. Böylelikle normale göre daha fazla hücre atılır. Normal saçlı deride santimetre karede 3700 çekirdekli hücre bulunurken saç kepeklenmesi olanlarda bu sayı 25000’dir. Saç kepeklenmesi başka bir deri hastalığının belirtisi olarak görülebileceği gibi basit kepeklenme de oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. 20 yaşın üzerinde her iki cinsin yaklaşık, %50’sinde mevcuttur. Bu durumun bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Basit saç kepeklenmesinde tedavi tatmin edici değildir. Kullanılacak bazı losyon ve özel şampuanlar ile kısmen yarar sağlanabilir.