Anasayfa / Hastalık / Sara Hastalığı (Epilepsi)

Sara Hastalığı (Epilepsi)

Sara Hastalığı (Epilepsi)

Sara hastalığı beyinden anormal dalgaların salınması ile vücudun değişik yerlerinde meydana gelen kasılmalar sonucu ortaya çıkar. Çok çeşitli sebepler ile meydana gelir. Ateşli hastalık geçirme, menenjit, kan şekerinin çok düşmesi veya çok çıkması, üre yükselmesi, kalsiyum düşmesi, beyin hastalıkları, beyinde yer işgal eden kitleler gibi. Bazen hiçbir sebep bulunamaz. Sara hastasının evvela beyin elektrosunu çekmeli, beyin tomografisi yapmalı. Nöbet yapabilecek bütün sebepler araştırılmalı. Çıkan hastalığa göre ilaç seçilmeli. Mutlaka bir nöroloji uzmanının takibine girmeli, düzenli ilaç kullanmalı. Bazen 3-4 çeşit ilaç kullanmak gerekebilir. Sara hastaları ilaçlarını hiç aksatmamalı, aksi halde nöbetleri kontrol altına almak mümkün olmaz. Aşırı yorgunluk, stres, ateşlenme, sinir sisteminin zayıflaması nöbetleri sıklaştırır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk kez yapılan ‘Amigdala Hipokampektomi’ ameliyatıyla 24 yaşındaki bir erkek hasta epilepsiden tamamen kurtuldu. Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bekar ile nörolog, nörofizyolog, EEG teknisyeni, fizyoterapist ve radyoloji uzmanından oluşan ekibin çalışmasıyla 6 ay önce yapılan ameliyat, başarıyla sonuçlandı. Türkiye’de sadece 7 merkezde yapılan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyat sonunda, 24 yaşındaki hasta, nöbetlerinden tamamen kurtuldu.

‘Amigdala Hipokampektomi’ ameliyatlarının tüm saralı hastalara yapılamadığının altını çizen Doç. Dr. Ahmet Bekar, “Genel olarak ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalar, çeşitli araştırmalardan sonra bu tür ameliyatlara alınıyor. Bu tür ameliyatlarda başarı şansı yüzde 80-90 arasında değişiyor” dedi.

Sara nöbetlerinin ne zaman ve nerede geleceğinin belli olmadığını, hastaların yalnız dolaşmak, araç kullanmak, televizyon izlemek gibi günlük işlerini önemli ölçüde kısıtladığını anlatan Bekar, “Cerrahi tedavi için uygun şartları taşıyan hastalar, en kötü ihtimalle ameliyat sonrası daha az nöbet geçiriyor ve daha az ilaç kullanıyorlar. En iyi durumda da, ilaçsız ve nöbetsiz normal bir hayat sürüyorlar” dedi.

Beyinde dejeneratif ve­ya şekil bozuklukları, tümörler, metabolik bozukluklar, beyin elektrosu denilen gra­fiklerde (EEG) elektrik boşalmaları şeklin­de görülür ve hastada epilepsi krizleri şek­linde yansırlar. Sebep bulunamadığı zaman hastalık idiopatik epilepsi diye isimlendiri­lir.

Kısa süren bilinç kayıplarına, küçük nöbet anlamında petit mal denir. Jackson epilepsisi denen sara nöbetinde ise genellikle bilinç kaybı olmaz, fakat bazı kas gruplarında kasılmalar görülür. Hasta yü­rürken sendeler, bir yöne döner, yüzünde anlamsız bir ifade belirir, parmaklarından başlayıp kola doğru ilerleyen titremeler olur. Uzun süren, konvülsiyon ve kasılma­larla seyreden, hastayı yere düşüren bi­linç kayıplarında ise grand mal’den söz edilir. Birbirini izleyen krizler devamlı ola­rak gelirse bu durum status epilepticus odını alır ki ölüme yol açabilir.

Hastaların hemen yarısında nöbetten önce aura denilen kişiye özgü bir kriz öncesi duygu vardır. Bunlar herhangi bir yerde ağrı, kulak çınlaması, koku alma, hayal görme veya titreme biçiminde belirirler. Daha sonra bilinç kaybı ile beraber hasta yere düşer. Bütün vücudu kasılan saralı­nın solunumu durur, rengi önce solar, sonro morarır.

Tonik kasılma denen bu devre yarım dakika sonra geçer, klonik kasılma denilen ihtilaçlar başlar. Kol ve bacaklar ritmik şekilde kasılıp gevşer. Bu konvülsiyanlar esnasında hasta idrarını kaçırıp altını kirletebilir ve dilini ısırabilir. Kasılma­lar gittikçe azalır ve hasta derin derin soluyarak bilincinin geri döndüğü ana kadar sakin bir şekilde yatar. Kendine geldiğinde işinin başına dönebilir. Kriz esnasında âtüm enderdir, ancak düşme sonucu ağır yaralanmalar olabilir. Bu nedenle saralı tamseter araba kullanmamalı, kısa da ol­sa bilinç kaybının tehlike yaratabileceği biinmelidir.

Sara hastalığı`nı gizlemeyin

Türkiye’de 650 bin sara (epilepsi) hastası bulunduğunu belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Dede Özkara, bunun akıl veya ruh hastalığı olmadığını, beyindeki bir grup hücrenin aşırı deşarjıyla ortaya çıktığını söyledi. Türkiye’de olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de sara hastalığının hastalar ve aileleri tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirten Doç. Dr. Özkara, ‘‘Sara gizli hastalık. Aileler çocuklarından bile hastalıklarını gizlemeye çalışıyor. Bulaşıcı olmayan ve zeka geriliğine yol açmayan bu hastalığın saklanmamasını istiyoruz’’ dedi.

Sara hastalığı yoksulluğu seviyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ekonomik düzeyi iyi olmayan insanların sara hastalığı`na yakalanma oranı daha fazla. Yetersiz beslenme ve doğumda meydana gelen sakatlanmaların yoksullar arasında daha yaygın olması sara riskini artırıyor.

İngiliz Nöroloji Enstitüsü tarafından Londra ve İngiltere’nin güney doğusunda yapılan araştırmalar, nüfusun en düşük gelir düzeyine sahip beşte birlik bölümünün sara hastalığı`na yakalanma oranının diğer kesimlere göre iki kat fazla olduğunu gösteriyor

Sara ve inme aşısı üretildi

Amerikan bilim adamları, sara (epilepsi) ve inmelere karşı ağızdan alınan aşı geliştirdiler.
Aşıyı laboratuvarda fareler üzerinde deneyen bilim adamları, aşının, farelerin beynini kanamalara karşı koruduğunu ve beyin hasarından kaynaklanan nöbeti önlediğini tespit ettiler.
Aşıyı 100 fare üzerinde deneyen bilim adamları, aşıdan sonra hayvanlara saraya ve inmelere yol açan sinir toksinleri verdiler. Bilim adamları, aşının, yüzde 70 etkili bulunduğunu açıkladılar.
Bilim adamları, geliştirilen aşının saralılarda kullanılabileceğini, beyin kanaması ve inme riski bulunanlara da koruyucu olarak verilebileceğini belirttiler.
Ağızdan alınan aşının vücudu antikorlar üretmeye sevk ettiği ve üretilen antikorların, sara nöbeti ile beyin kanamalarını önlediği kaydedildi.
Bilim adamları, verildiği hayvanlarda yan etkiye yol açmayan aşının bir dozunun, en az beş ay boyunca beyin kanamalarını ve sara nöbetini önlediğini bildirdiler.
Philedelphia Jefferson Tıp Okulu bilim adamlarından Dr. Matthew During ve arkadaşları tarafından geliştirilen aşıyla ilgili haber, Journal Science dergisinde yayımlandı.

Sara hastalığı olan araç kullanmasın

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Bora, sara hastalarının kesinlikle araç kullanmamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bora, trafik kazalarında dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi faktörler yanında sara nöbeti geçirenlerin de önem taşıdığına dikkat çekerek, sara hastalarının araç kullanmamalarını istedi. Nöroloji uzmanlarına başvurmaları halinde bu hastalarının uygun ilaçlarla tedavi edilebileceklerini vurgulayan Prof. Bora, sara hastası olmadıkları halde, direksiyon başında uyuya kalan sürücülerin de aynı belirtileri gösterdiklerini kaydetti.

Sara nöbetine çare mikroçip

Vücuda yerleştirilecek bir mikroçiple sara nöbetleri kontrol altına alınabilecek. Amerika’lı doktorların geliştirdiği ve ilk kez İskoçya’da bir hasta üzerinde denenen cihaz sara hastaları için umut ışığı olacak.

Köprücük kemiği altına yerleştirilen kol saati büyüklüğündeki bir cihaz iki kabloyla boyundan geçen ‘Vagos’ sinirine bağlanıyor. Cihaz her beş dakikada bir mikroçiple beyne dalgalar gönderiyor. Beynin aldığı bu sinyaller sayesinde, sara nöbeti hem kontrol altına alınıyor, hem de şiddeti azalıyor.

İskoçya’nın Dundee kentinde Ninewells hastanesinde 13 yaşındaki Lisa Morrison’a takılan cihaz pille çalışıyor. Pilin ömrü beş yıl olup, beş yıl sonunda lokal anestezi altında ufak bir ameliyatla değiştirilebiliyor.

Cihaz taşıyan hastanın nöbeti geldiğinde ya kendisi ya da yakınlarından biri, elindeki mıknatıslı bir kumanda aletini göğüs altındaki cihaza, deri üstünden, sürüyor. Cihaz, 5 dakikada bir gönderdiği dalgaları keserek acil duruma geçiyor ve beyne daha şiddetli bir sinyal gönderiyor. Bu şekilde nöbetin daha az şiddette geçmesi ve kısa sürmesi sağlanıyor. Nöbet sonrası cihaz normal işleyişine dönüyor.

Böyle bir cihaz ve takılması yaklaşık 5.500 sterline (1.6 milyar TL) mal oluyor. Doktorlar, bu uygulamanın, sara nöbetlerinin daha az sıklıkla gelmesini sağladığı için hastanın hayatını kolaylaştıracağını, ayrıca hastanın yumuşak geçen nöbet sayesinde bir yerini incitmekten de kurtulacağını söylüyorlar. Ayrıca, uzmanlar bu metodun ömür boyu alınması gereken ilaçlardan hem daha kolay hem de daha ucuz olduğunu bildiriyor.

Tedavinin hiç yan etkisi olmadığını belirten nörolog doktor Varma ‘Çok yeni bir tedavi. Amerika’da yapılan deneylerin de olumlu sonuç vermesi bizim bu yönde çalışmalarımızı hızlandırdı. Yeni teknik bazı sara hastalığı nöbetlerine kesin son verebilecek. Diğerlerinin de hayatını kolaylaştıracak’ dedi.

Sara hastalığı : Beyindeki elektrik boşalımı

TIPTA ‘Epilepsi’ diye anılan sara, ‘bir çok faktöre bağlı bir sonuç’ olarak görüldüğü için hastalık sayılmıyor. Tam 2400 yıl önce ünlü bilgin Hipokrat’ın ilk kez teşhis ettiği saradan, bugün artık eskisi kadar korkulmuyor. Eskiden umutsuzluk kaynağı olan saranın tedavi edilebilmesi için, küçük yaşlarda teşhis edilmesi gerekiyor.

Sara nöbeti, merkezi sinir sisteminin bir bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Doktorlar bunu, doğadaki şimşek çakmasına benzetiyor ve beyinde meydana gelen elektrik boşalmasının sara nöbetine neden olduğunu söylüyorlar. Normal beyin faaliyetlerinin değişmesiyle görülen nöbetlere sanıldığından çok tanık olunuyor. Yapılan istatistikler, her 1000 kişiden 5’inin, hayatlarında bir veya bir kaç kere, nöbet geçirdiklerini ortaya koyuyor.

Nöbet sırasında, bilincini kaybeden hastanın ağzından köpük gelir. Hasta, boğulmaya yakındır ve bazı hallerde idrarını bırakır. Bu arada şuursuzca çırpınır.

Gamma bıçağıyla kansız ameliyat

New York Üniversite hastahanesinde, beyin ve kalp-damar hastalıklarına ilişkin hassas ameliyatlarda ‘‘gamma bıçağı’’ adı verilen ışın bıçağı kullanılmasına başlandı. Hastahane yetkilileri, gamma bıçağının normal bisturi kullanılmasının tehlikeli olduğu, beyin tümörleri, damar-içi formasyon bozuklukları, sara ve Parkinson hastalığı gibi durumlarda hayat kurtardığını bildirdiler.

etiketler: sara hastaligi nedir, sara nedir, sara belirtileri, sara tedavisi, epilepsi nedir,

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir