Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Schistosoma

Genel kategorisine
3 Haziran 2012
eklenmiştir.

Schistosoma Türleri
Tanım ve Etken Şistozomiyazis, Schistosoma cinsi parazitin sebep olduğu hastalıktır.

Epidemiyoloji: Dünyada 200 milyondan fazla kişide bulunduğu tahmin edilmektedir. Dişi ve erkek olarak başkalaşmış olan bu parazitlerde dişi parazit, erkek olanın üzerindeki bir oyuğun içindedir. Schistosoma türleri özel bir coğrafi dağılıma sahiptir. Bu dağılım ara konak olan yumuşakçanın dünya üzerindeki dağılımına tabidir.

Kan parazitin erişkini karın içi ya da idrar torbasının kan dolaşım sistemine yerleşir ve kapaklı yumurtalar dışarı atılır. Yumurtalar tatlı suda açılır ve yumuşakçanın vücuduna girer ve çoğalırlar. 4-6 hafta sonra yüzlerce serkarya yine tatlı suya bırakılır. Bu serkaryalar suya giren insanların özellikle ayak parmak aralarından deriyi delerek vücuda girerler. Vücutta organlar arasındaki göçten sonra, genellikle idrar torbası çevresindeki damarlara yerleşirler. Erişkin parazitin insan vücudunda 5-10 yıl kadar yaşadığı sanılmaktadır.

Klinik:Kan paraziti olan schistosomaların 3 ayrı evresi insanda, 3 ayrı hastalık oluşturur.
• Serkaryalar:Yüzücü Dermatiti
• Olgun Parazit: Ateş ve bedensel şikayetler
• Yumurtalar: Obstruktif hastalık
Ülkemizde görülen schistosoma türü olan S. haematobium, idrar torbası damarlarına yerleştiği için kanlı idrar en sık görülen yakınmadır. Ayrıca böbrek yetmezliği de görülebilir. Kronik parazit enfeksiyonu bulunan hastalarda idrar torbası kanseri sıklığı daha yüksektir.
Tedavi: İlaçla tedavisi mümkündür.
Korunma: Endemik olduğu alanlarda tatlı sularla temastan kaçınılmalıdır.