Anasayfa / Genel / Sifilis Nedir

Sifilis Nedir

Sifilis (Syphilis)

Sifilis spiroketa olan Trepanema pallidum’un neden olduğu kronik bir hastalıktır. Toplumsal hayatı birçok yönden tehdit eder. Seks ile bulaşması, birçok organı tahrib etmesi, insanları sakat bırakması, ve nihayet yeni doğanın ölümüne neden olması hastalığın ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyar.

Bu hastalıkta enkübasyon süresi 10 gün – 90 gün, ortalama 3 haftadır. Hastalığın bulaşması birinci, ikinci devrelerde ve üçüncü devrelerin başlangıcında olur.

Tanı için iki serolojik test vardır. Biri spesifik olmayan, diğeri spesiik olan, antitreponema antikor testi. Nontreponemal, spesifik olmayan VDRL (Venereal Disease Research Laboratories), RPR (Rapid Plasma Reagin) testlerinin % 11 hatalı, yanlış müsbet netice verebilir, zira ateşli hastalıklar, gebelik, hepatit, sıtma, lupus erythem-atosus gibi haller de antikor yapımına neden olur. Eğer spesifik olmayan test müsbet ise, bu sonuç spesifik antitraponemal testlerle teyid edilmelidir.

Klinik seyir olarak hastalık primer, sekonder ve tersiyer devrelerden oluşur. İlk devrede spiroketin girdiği deri yerinde sert ağrısız bir (şankr) ülser olur. Genellikle tektir, vulvada, vajende veya cervix’de görülür.Ortalama olarak cinsi ilişkiden 3 hafta sonra ortaya çıkar 2-6 haftada hasta antibiotik tedavisi olmasa bile kendi kendine iyileşir. Bu şankr devresinde lezyondan yaş smear hazırlatılarak dark field mikroskop muayenesi yapılıp sifilis tanısı konarak diğer ülserli hastalıklardan ayırt edilmesi lazımdır. Şankrın ilk haftasında ağrısız lenf düğümleri büyümesi görülür.

Sifilisde serolojik testin müsbet olması, cinsi münasebetten 4-6 hafta sonra, yani şankrın görülmesinden 1-2 hafta sonradır.
Sekonder devre, spiroketin kanda yayılması yani sistemik olduğu devredir. Bu devre tedavi edilmediği takdirde 2-6 hafta sürer. Hangi ana organ afetzede oldu ise ona bağlı semptomlar olur. Klasik olarak el ayalarında ve ayak tabanlarında makûl ve papüller görülür. Vulvada papüller birleşerek ülserleri yaparlar. Diğer bir vulva sifilitik lezyon condylomata lata’dır. Bunlar deriden hafifçe yüksek yayvan gri beyaz lezyonlardır. Yine ağrısız adenopati vardır.

Üçüncü ve gizli devre sekonder devreyi takip eder. İki yıldan yirmi yıla kadar sürer. Üçüncü devrede ilk 3-4 yılında aralıklarla ikinci devre lezyonları nüksedebilir. Gizli devrede optik atrofi, tabes dorsalis, aortik aneurysm, yaygın paresis ve deri ve kemiklerde (gummas) gom’lar ortaya çıkar. Gomlar bir nevi soğuk absedir ve küçük damarlarda endarteritis’e neden olur.
Tedavi: Sifilis teavisinde tercih edilecek ilaç penisilindir. Zira T.pallidum penisiline çok hassastır.

Erken devrede (primer, sekonder ve erken 3.cü devrede) 2.4 milyon ünite benzathine penisilin G intramuskuler tek doz olarak verilir. Hastanın penisiline alerjisi varsa tetracycline 500 mg her 6 saatte bir ağızdan günde 4 defa 15 gün süre ile verilir. Tedaviden sonra her üç ayda bir spesifik olmayan kantitatif sifilis testi yapılmalı eğer müsbet çıkarsa lumbar ponksiyon ile neurosifilisin olup olmadığı araştırılmalıdır. Spesifik test, mesela FTA-ABS, devamlı olarak müsbet kalır. Onun için spesifik olmayan kantitatif VDRL kullanılır. Titreler düşmüyorsa hasta tekrar bu defa nörosifilis için Procain peni-cillin 2-4 milyon ünite adele içine ve probenecid 500 mg ağızdan her gün verilerek 10-14 gün süre ile tedavi edilir.

Gebelikte teşhis edilen sifilis üçüncü ayda lumbar ponksiyon ile neurosifilis için muayene edilmelidir. Sifilis teşhis edilen vakalarda hastaya HIV testi de şiddetle tavsiye edilmelidir. Gebelikte sifilis tedavisi için yine penisilin veya penisiline alerjik olanlarda Erythromycin tedavisi uygulanır.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir