Anasayfa / Cinsel / Sigara ve Üreme Fonksiyonları

Sigara ve Üreme Fonksiyonları

Sigara ve Üreme Fonksiyonları:

Dünya çapında sigara karşıtı propogandalara rağmen, sigara içme davranışı oldukça yaygın olan istenmeyen bir alışkanlıktır. Sigara, en fazla oranda üreme çağındaki erkekler tarafından kullanılmaktadır. Sigara içenlerin yaklaşık 3 de biri 15 yaşın altındadır. Sigara içmenin aşağıdaki tabloda açıklanan risklerinin yanı sıra hem kadının hem de erkeğin üreme fonksiyonlarında da olumsuz etkilere sahiptir.

Sigara içen kadınlarda yumurtalıklarından salgılanan estrojen hormonu düzeyindeki azalma, yumurtalıkların fonksiyonlarında azalmaya neden ol-makta ve yumurtalıklarda folikül hücrelerinin gelişmesini sağlayan hormon (FSH) düzeyini yükseltmektedir. Yumurta hücresinin gelişmesini sağlayan hormon düzeyleri (FSH) sigara içen kadınlarda, içmeyenlere göre önemli oranda yüksektir. Yapılan bir çalışmada, yumurta hücresinin gelişmesini sağlayan hormon (FSH) seviyesinin aktif olarak sigara içenlerde içmeyen-lere göre %66; pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlarda ise %39 oranında daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Sigaranın Üreme Fonksiyonlarına Etkisi ve İnfertilite ile İlişkisi:

Üreme çağındaki kadınlarda sigara içme sıklığının %25 olduğu kabul edilmektedir. Literatürde, üreme çağındaki kadınlarda günlük içilen sigara miktarının ve sigara içme süresinin doğurganlığı ve üreme yeteneğini doğrudan etkileyebildiği vurgulanmaktadır. Sigara içen kadınlarda infer-tilite görülme oranı, içmeyenlere oranla on kat daha fazladır. Kadınların %13’ünde infertiliteye sigara içiminin neden olduğu belirtilmektedir.

Sigara içen ve içmeyen kadınların karşılaştırıldığı çalışmalarda; sigara içen kadınlarda infertilite görülme oranının yüksek, doğurganlığın düşük ve gebe kalma süresinin daha uzun olduğu belirlenmiştir. Özellikle günde 20 adetten fazla sigara içen kadınlarda yukarıda sayılan sorunlar daha fazla oranda görülebilmektedir.

Yapılan bir çalışmada, aktif olarak sigara içen kadınların bir günde iç-tikleri sigara sayısına bağlı olarak gebe kalmada sorun yaşamadıkları ve sigara içmeyen kadınlarla karşılaştırıldığında bu kadınların en az 3-12 ay daha geç bir sürede gebe kaldıkları belirlenmiştir. Bunun yanında, kadının eşinin sigara içmesi nedeniyle pasif sigara dumanına maruz kalması da kadınların üreme fonksiyonlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Kadının sigara içmesi ya da sigara dumanına maruz kalmasının üreme fonksiyonlarına etkisi şunlardır;

1. Gebe kalma süresinin uzaması (ortalama 3 -12 ay),
2. Primer ya da sekonder infertilite,
3. Menapoza daha erken yaşta girilmesi (ortalama iki yıl önce),
4. Kendiliğinden düşük yapma riskinin artması (spontan abortus),
5. Erken doğum eylemi,
6. Düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski (bebeğin doğum ağırlığı ortalama 150-300 gr daha az),
7. Yumurtalıklardaki foliküllerde tükenme (gebe kalmada sorun yaşa-ma/erken menapoza girme)
8. Adet bozuklukları ve iki adet arası sürenin kısalması,
9. Mesane ve rahim ağzı kanseri gibi risk faktörlerine neden olabilmektedir.

Sigaranın Kadının Yumurtalık Fonksiyonlarına Etkisi

Sigara içen kadınların yumurtalıkları, sağlıklı yumurta hücreleri üretme-ye direnç gösterir. Sigara içerisinde bulunduğu bilinen toksinlerin çoğuna, sigara içen kadınların yumurtalıklarında ve/veya foliküler sıvısında rastlan-maktadır. Nikotinin, yumurtalıklardan atılan yumurtanın rahime doğru iler-lemesini ve ulaşmasını önlediği ya da kadının yumurtasında genetik ano-malilere eğilimi artırdığı da bilinmektedir. Bunun sonucunda kadının gebe kalması güçleşmekte ya da kadın gebe kaldığında düşük ile sonuçlanma riski artmaktadır.

İlginizi çekebilir

MENOPOZ TEDAVİSİ

MENOPOZ TEDAVİSİ Bayanlarda kanama döneminin sona ermesi ile menopoz denilen evre zamanı başlar. Bu dönemde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir