Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

sigaranın sperme etkisi

Cinsel kategorisine
16 Haziran 2012
eklenmiştir.

Semen analizi, erkeğin üreme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Semen analizi, spermin hareketi, yapısı ve sayısı ile ilgili bilgi sağlar.

Erkeğin sigara içmesi yukarıda açıklanan semen analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda, semen parametrele-ri üzerinde sigara içme ve pasif sigara dumanına maruz kalmanın etkileri değerlendirilmiştir. Sigaranın, spermin yoğunluğu ve hareketini azalttığı, morfolojisi üzerine de olumsuz etkisi olduğu, günlük içilen sigara mikta-rına bağlı olarak spermin yoğunluğunun ortalama %22 oranında azaldığı bilinmektedir. Erkeğin sigara içmesi ya da sigara dumanına maruz kalmasının üreme fonksiyonlarına etkisi özetle şunları içermektedir. Sigara;

1. Sperm konsantrasyonunu azaltır,
2. Sigarada bulunan kotin miktarı 400-800 ng/ml sperm hareketini azaltır,
3. Morfolojik olarak normal sperm sayısını azaltır,
4. Spermin penetrasyon (kadının yumurta hücresini delme özelliği) ye-teneğini azaltır,
5. Sperm hücrelerinde DNA hasarının artmasına neden olur.
6. Sigara içen erkeklerin çocuklarında da çocukluk çağı kanserinin ve doğumsal anomalilerin ortaya çıkma riski artar.

Literatürde, günde 1 veya 2 paket gibi fazla miktarda sigara içen er-keklerin, spermlerinde daha fazla olarak şekil ve hareket bozukluklarına ve anomalilere rastlandığı vurgulanmaktadır. Sigara içimi diğer bazı fak-törler ile birlikte erkek infertilitesine neden olabilmektedir. Erkeklerin yo-ğun sigara kullanımı; sigara kullanmayan eşlerinin de pasif olarak sigara dumanına maruz kalmasına, nikotin solumasına ve üreme fonksiyonlarının bozulmasına yol açmaktadır.

Sigaranın Yardımcı Üreme Tekniklerine Etkisi:
İn vitro fertilizasyon (IVF): Kadının yumurtalıklarından bir ya da daha fazla sayıda olgun yumurta hücresinin alınarak, kadının eşinden alınan erkek tohum hücresi (sperm) ile vücut dışında özel bir ortamda döllenmesidir. Embriyo transferi (ET) ise döllenen bu yumurtaların rahim içerisine yer-leştirilmesidir.

Sigara içmeyenlere göre sigara içenlerde bazı test sonuçlarının (clo-miphene citrate challenge gibi) yüksek olması, sigaranın yumurtalıkların fonksiyonlarına olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Sigaranın Fetal Anomaliye Etkisi:
Sigara dumanına maruz kalmak, üreme hücrelerine zarar vermekte ve kromozomal ya da DNA hasarına neden olmaktadır. Yumurtalıklardaki diploid oositlerin oranı günlük içilen sigara sayısı ile birlikte artmaktadır. Sigara içme, insanlarda mayotik iğ iplikçiklerinin fonksiyonunu bozabil-mektedir. Gebe kadınların sigara içmesi ise, trizomy 21 adı verilen Down sendromu riskini artırmaktadır.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • sigaranın sperm morfolojisine etkisi