Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Sıtma Hastalığından Korunma Yolları

Genel kategorisine
27 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Sıtma Hastalığından Korunma Yolları

Endemik bölgelerde taramalar yapılarak sıtmalılar belirlenmeli ve te-davi edilmelidir.
Nüfus hareketleri kontrol edilmelidir.
Endemik bölgeye gidenlere profilaktik olarak haftada bir, 2 tablet (300 mg baz) chloroquine veya 1 tablet (25 mg) pirimetamin verilmelidir.
Bilinçli ve etkili sivrisinek mücadelesi yapılmalıdır. Bu amaçla insek-tisitlerle (DDT, Malation, Fenitritation, Popoxur, vb); şahsi korunma tedbir-leri (Cibinlik, pencerelere tel, sinek kaçırıcı ilaçlar) ile erişkin sivrisineklere karşı tedbir alınmalıdır.
Larvalara karşı durgun sular ve bataklıklar kurutulmalı, nehir yatakla-rı düzenlenmeli, özellikle pirinç ekimi bilimsel usullerle yapılmalı,
Ayrıca havuz ve göl gibi su birikintileri sık sık dalgalandırılıp, larvala-rın barınmasına elverişsiz hale getirilmeli,
Böyle su birikintilerinde larva yiyen Gambusia veya Respora cinsi balıklar yetiştirilmeli,
Kurutulamayan su birikintilerinde larvaların solumasına engel olmak için tedbirler alınmalıdır.