Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Siyanobakteriyet Toksik Hastalıklardan Korunmak

Genel kategorisine
29 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Siyanobakteriyet Toksik Hastalıklardan Korunmak

Göllerde ve su kaynaklarında besin değerini azaltmak (ötrofikasyon): atık suların kontrolü, su kaynaklarının tarım atıkları ile kontaminas-yonunu azaltmak,
Sağlık çalışanlarının ve su kaynakları ile ilgilenen kişilerin eğitimi,
Kontamine suların detoksifikasyonu ve temizlenmesi ile mümkündür.