Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Solanin Nedir ?

Genel kategorisine
2 Eylül 2012
eklenmiştir.

Solanin Nedir ?

Patatesteki asetilkolin esteraz inhibitörü, bir glikoalkoloid olan solanindir. Solanin patatesin kök ve yapraklarında bulunan ve kimyasal yapısı belirlenen tek kolin esteraz inhibitörüdür. Solanin bir glikozit olup pa-tatesin, özellikle yeşilken, kabuk ve sürgünlerinde yüksek  konsantrasyonlarda bulunur.
Patatesteki solanin miktarı 3-6 mg/100 g’dır. Çeşidine bağlı olarak patatesteki solanin depolama ve ışık etkisiyle artabilmektedir. Solanin patatesin haşlanması sırasında parçalanmakla birlikte ancak kısmen haşlama suyuna geçerek miktarı azalmaktadır. Solanin miktarının 20 mg/100 g’a çıkması güvenlik sınırının sonu olarak değerlendirilmiş olup, insanda ölüme yol açan patatesteki solanin miktarı 38-45 mg/100 g olarak belirlenmiştir. Solanin zehirlenmesi; gastrointestinal, nörolojik, dermatolo-jik ve kan dolaşımı bozukluklarına neden olmaktadır.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • solanin nedir