Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Su ile Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Genel kategorisine
14 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Vektörlüğünü sivrisineklerin yaptığı Sıtma bu gruba girer. Bu sorun durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınma-sı ile giderilebilir.

Çeşit olarak da sayı olarak da oldukça çok olan sularla ilişkili hastalık-ların en önemlileri şunlardır:
İshal
Basilli ve Amipli Dizanteri
Giardiyaz
Bağırsak Parazitozları
Gine Kurdu Hastalığı (Dracunculiasis)
Tifo ve Paratifolar
Yersinya Gastroenteriti
Kampilobakter Enfeksiyonu
Kolera
Viral Gastroenteritler
Hepatit A ve Hepatit E
Lejyoner Hastalığı
Leptospiroz
Trahom
Onchocerciasis
Sıtma
Şistosomiazis
Dengue Humması ve Dengue Hemorajik Ateşi
Siyanobakteri Toksinlerine Bağlı Zehirlenmeler
Anemi
Arsenik Zehirlenmesi
Fluorozis
Suda Boğulma
Malnutrisyon