Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Su Yokluğundan Kaynaklanan Hastalıklar

Genel kategorisine
14 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Suyu çok kıt olan yörelerde kişisel hijyenin sürdürülmesi güçleşir. Vü-cudun, yiyecek maddelerinin ve giysilerin yıkanmayışı nedeniyle hastalık yayılma olasılığı artar. Trahom ve bazı bağırsak hastalıkları (Basilli Dizan-teri) bu gruba girer. Bu hastalıkların önlenebilirliği, kullanılan su miktarının arttırılması ile ilişkilidir.