Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Suda Boğulma Hastalığından Korunma

Genel kategorisine
30 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Suda Boğulma Hastalığından Korunma

Çocuk ve erişkinlere yüzme öğretilmesi boğulmadan korunmada en önemli yöntemdir. Ayrıca, yüzme esnasında karşılaşılabilecek çeşitli riskle-re karşı eğitim verilmesi de boğulma riskini azaltma açısından önemlidir.

Diğer önlemler şöyle sıralanabilir:

Baş seviyesinden daha derin sularda yüzmemek,

Açık ve kapalı tüm su alanlarında çocukların erişkin gözetiminde olması,

Tek başına veya gözden uzak yerlerde yüzmemek,

Halka açık yüzme alanlarında cankurtaran bulundurulması,

Açık sularda yüzen ve iyi yüzme bilmeyen çocuk ve erişkinlerin can yeleği kullanması,

Yüzme öncesi alkol alınmaması,

Havuzlarda emme deliklerinin yapısının ve seviyesinin güvenli hale getirilmesi,

Deniz vasıtalarında uygun kurtarma malzemelerinin bulunması, mü-rettebata ve yolculara yeterli bilgi ve eğitim verilmesi,

Özellikle havuz ve su kaynaklarında çalışanlara kalpakciğer canlan-dırma yöntemlerinin öğretilmesi