Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Suda Yaşayan Canlılardan Bulaşan Hastalıklar

Genel kategorisine
14 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Bazı parazit yumurtaları suda yaşayan omurgasız canlılarda (ör: sal-yangoz) yerleşir ve gelişir. Olgunlaşan larvalar suya dökülür, suyun içilmesi ya da kullanılması sonucu enfeksiyona yol açarlar. Şistosomiyazis bu grubun tipik örneği olup Güney Doğu Anadolu bölgesinde sulu tarıma geçilmesi ile birlikte ülkemiz için büyük bir sorun haline geleceği düşünülmektedir.

Viral Hepatit ve Tifo’nun bulaşmasında rol oynayan midyeler bu canlı-lara örnek gösterilebilir.