Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Beyin Ödemi

Beyin Ödemi

Beyin Ödemi Beyin ödemi, hastalıklara karşı sinir dokusunun verdiği bir tepkidir. Kafa içindeki basınçta artış olması nedeniyle beynin şişmesi söz konusudur. Beyin ödemi tedavisi, sinir sistemi ...…