Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

inme nedir, nedenleri

inme nedir, nedenleri

İnme Nedir? İnme boyun civarındaki şahdamarın ya da baştaki bir atardamarın tıkanmasından veya yakındaki hassas beyin hücreleri ile sinirleri tahrip eden beyindeki bir kanamadan kay¬naklanan beyin ...…