İnme Nedir? İnme boyun civarındaki şahdamarın ya da baştaki bir atardamarın tıkanmasından veya yakındaki hassas beyin hücreleri ile sinirleri tahrip eden beyindeki bir kanamadan kay¬naklanan beyin tahribatıdır. Beyin Devamını okuyun..