Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Kıl Kurdundan Korunma Yolları

Kıl Kurdundan Korunma Yolları

Kıl kurdu enfeksiyonu çok yaygın olduğu ve her yolla kolaylıkla bula-şabildiği için önlenmesi zordur. Gelişmiş kişisel ve ailesel hijyen ile aile tedavisi yardımcı olabilir. Kuru ...…

Kıl Kurdu Nedir ?

Kıl Kurdu Nedir ?

İnsanların en yaygın paraziti olarak bilinmektedir. Enfeksiyon ılıman böl-gelerde, az yıkanan ve iç çamaşırı giyme oranı düşük olan toplumlarda ve ilkokul çocukları arasında daha yaygındır. ...…