Purpura Hastalığı

Purpura Hastalığı PURPURA. Ufak kan damarlarında kan sızması sonucu, deri altında mor lekele­rin belirmesi halidir. Çeşitli hastalıklar bu duruma yoî açabilir. Anafilaktoid purpura: Hemolitik strep-tokoklu ağır bir enfeksiyonu izleyen ve bazen de allerjik reaksiyonla ilgili olarak, çocuklarda beliren bir hastalıktır. Skorbüt: C vitamini eksikliğinden mey­dana gelir. Çeşitli kan hastalıkları: Kızamık, çiçek gibi ateşli hastalıklar, ilaç […]