Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Purpura Hastalığı

Purpura Hastalığı

Purpura Hastalığı PURPURA. Ufak kan damarlarında kan sızması sonucu, deri altında mor lekele­rin belirmesi halidir. Çeşitli hastalıklar bu duruma yoî açabilir. Anafilaktoid purpura: Hemolitik strep-tokoklu ağır ...…