Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı

Bebek kategorisine
15 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı

Büyüyen ve giderek hareket yeteneği ar-tan bir süt çocuğunda, altıncı aydan itibaren sadece anne sütü verilmesi, enerji ve besin ögeleri gereksinmelerini tek başına karşıla-yamamaktadır. Altıncı aydan sonra başlanan geçiş besinleri, bebeğin anne sütü ile bes-lenmesinden aile yemeklerine geçişte köprü görevi görür. Tamamlayıcı beslenmenin uy-gulanması gereken dönem 6 aydan sonradır.
Altıncı ayda başlanan geçiş besinleri süt çocuğunun değişik tat, lezzet, kıvamda besinlere alışmasını sağlarken, aynı zamanda yeme işlevi ile ilgili sinirlerin gelişimine yardımcı olur.