Anasayfa / Bebek / Tamamlayıcı Besinlere Erken veya Geç Başlamak

Tamamlayıcı Besinlere Erken veya Geç Başlamak

Tamamlayıcı Besinlere Erken veya Geç Başlamak

•    Tamamlayıcı besinlere erken başlama ile anne sütü verimi ve anne sütü verme süresi aza-lır.
•    Tamamlayıcı besinler önemli bir bulaşma kaynağı olduğu için bu besinlere erken başlama ile anne sütündeki koruyucu etmenler daha az alınır. Bu nedenle bebeklerde hastalık görülme oranı ve bu hastalıklara bağlı ölüm riski artar.

•    Tamamlayıcı besinlerin besin değerleri anne sütüne göre daha düşüktür ve anne sütünün ye-rine geçemezler.
•    Tamamlayıcı besinlere erken başlama sonucunda anne sütü ile bes-lenme süresinin kısalması, bebeğin anne sütünden yararlanmamasına ne-den olur.
•    Tamamlayıcı besinlere erken başlanması ve anne sütü ile birlikte aynı öğünde kullanılması anne sütündeki demir, çinko gibi birçok besin öğesi-nin emilimini azaltır.
•    Tamamlayıcı besinlere erken başlanması sonucu atopik hastalıklar, astım, tip 1 diyabet, alerjik hastalıkların, enfeksiyon hastalıklarının ve özel-likle barsak villus işlevlerinin bozulması riski artar.

•    Tamamlayıcı besinlere geç başlanması sonucunda ise bebeğin bü-yüme ve gelişmesi duraksamakta, malnütrisyon (kötü beslenme) ve çeşitli vitamin mineral yetersizlikleri oluşmaktadır.
•    Tamamlayıcı besinlere geç başlanması ile demir ve çinko gibi mikro besin eksiklikleri oluşmaktadır. Çünkü 6. aya kadar bebeğe yeterli mik-tarda demir ve çinko sağlayan anne sütü, bu süreden sonra tek başına yetersiz kalmaktadır.
•    Ayrıca tamamlayıcı besinlere geç başlama ile bebeğin çiğneme gibi yeme işlevlerinin gelişimi ile yeni tat ve yapıdaki besinlere alışması geci-kir.
•    Eğer ilk 6 aylık dönemde anne sütü azalıyorsa (yanlış emzirme tek-niği sonucu veya göğüslerdeki sütün tamamen boşaltılmaması sonucu), önce anneye anne sütünün arttırılmasına yönelik eğitim verilmeli, yanlışlar düzeltilmeli ve tamamlayıcı besinlere gereksiz yere erken başlanmamalı-dır.
Yaşamın ilk 15 haftasından önce ta-mamlayıcı besinlere geçen çocuklar, 6 aydan sonra tamamlayıcı besinlere geçen çocuklarla karşılaştırıldıklarında, 7 yaşında solunum sistemi bozukluklarının daha sık olduğu (sırasıyla % 21 ve % 10) ve vücut yağlanmasının daha yüksek olduğu (sıra-sıyla % 19 ve % 17) gösterilmiştir.

İlginizi çekebilir

Bebeklerin Et ile Beslenmesi

Bebeklerin Et ile Beslenmesi Et, önemli miktarda biyolojik değeri yüksek protein ve biyoyararlılığı yüksek demir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir