Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Teania saginata

Genel kategorisine
1 Haziran 2012
eklenmiştir.

Teania saginata

Şerit şeklinde parazittir, halkalardan oluşur.10 metrelik boyutlara ulaşabilir.
Konaklar ve evrim: Ara konağı sığırlar, son konağı insandır. Parçalanan olgun halkalardan etrafa saçılan embriyonlu yumurtalar besinlerle yutulur. Yumurtalar kuruluğa 3-10 hafta dayanıklıdır.

Barsak duvarını delen embriyo kan dolaşımı yoluyla vücudun her hangi bir noktasında özellikle kasları çevreleyen bağ dokuda bir kurtcuk oluşturur, buna “Cysticercus bovis” denir. Bu kurtcuğun iyi pişmemiş veya çiğ etlerle yenmesi sonucu insan bağırsağında kist açılır, bağırsağa yapışır ve bir şerit halini alır.

Epidemiyoloji: Ülkemizde yaygındır. İnsan dışkısının kontrolu ile sığırların enfeksiyonu engellenmelidir.