Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Tüm Gıda Maddeleri Zehirlimidir ?

Genel kategorisine
27 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Tüm Gıda Maddeleri Zehirlimidir ?

Gıda katkı maddeleri uluslararası standartlar dikkate alına-rak hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre kullanıldıklarında sağlık üzerinde zararlı etki göstermezler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izni almış ve iyi imalat koşullarına uyan işletmelerde üretilen gıdala-rın tüketilmesi bu konuda güvence oluşturur.