Anasayfa / Kadın / Tüp Bebek Nedir

Tüp Bebek Nedir

Tüp Bebek Nedir

Tüp bebek, klasik yöntemler ile gebe kalamayan kadınlarda uygulanan bir tedavi şekli olup, erkek (sperm) ve dişi (yumurta) döl hücrelerinin laboratuar koşullarında birleştirilmesi sonucunda oluşan embriyoların, rahme transferi ilkesine dayanır. Laboratuar koşullarında gerçekleştirilen döllenme, kendiliğinden (in vitro fertilizasyon) ya da insan eliyle, tek yumurta içine tek sperm verilmesi ile (mikroenjeksiyon) sağlanır.

Tüp bebek, önceleri enfeksiyon veya cerrahi işlem sonucunda tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadınlarda uygulanmaya başlanmış, kısa bir süre sonra ise, kısırlığa yol açan diğer nedenlerin tedavisinde de kullanılır olmuştur. Bugün, endometriosis, nedeni açıklanamayan kısırlık olguları ve erkeğe bağlı kısırlıkta tüp bebek yöntemleri ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanan mikroenjeksiyon, sperm sayısının çok düşük olması ve hatta menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde bir devrim olarak nitelendirilmektedir.

Tüp bebek yöntemlerinde kadının yumurtalıklarının uyarılması, çeşitli ilaçlarla (HMG: Humegon, Pergonal, Menogon veya FSH: Metrodin, Follegon) sağlanır. Yumurtalıkların uyarılmasının amacı, embryo oluşturmaya aday çok sayıda yumurta elde etmektir. Çok sayıda embryonun rahim içine yerleştirilmesinin (embriyo transferi) gebelik şansını artırdığı gösterilmiştir (gebelik oranları, bir embriyo yerleştirildiğinde yaklaşık %10, üç embriyo yerleştirildiğinde ise %40-50 civarındadır).

Bazı evli çiftler birçok kez denemelerine rağmen çocuk sahibi olamamışlardır. Bu sorunun başlıca nedenlerinden bir tanesi yetersiz yumurta oluşumudur. Bu rahatsızlıkta yumurta istenilen sayıda ve kalitede yumurta üretmemektedir. Rahatsızlığı bulunan hastaların, bazı uygulamalar yapması gereklidir. Bunlardan başlıcası; ilaç tedavisidir. Döllenme olmamasıda çocuk sahibi olmaya engeldir. Gebelik aşamasında sık görülen rahatsızlıklardan olan embriyo bölünmemesi genetik olarak kişilerde görülmektedir.

Görülen bu rahatsızlıklardan sonra tüp bebek tedavisi uygulanır. Ancak bu tedavi yorucu ve uzun bir süreçtir. Bu tedavi erkekten alınan spermin annenin yumurtalıklarında birleştirilip, rahime sevk edilmesiyle gerçekleşen tedavidir. Bu yol yorucu ve uzun olmakla kalmaz, eşlerin birbiriyle olan sevgisini, birbirlerine yaklaşım biçimini etkiler. Tüp bebek tedavisi süresince eşler birbirlerinden desteği esirgelememilerdir. Başarı olacağı gibi başarısızlık oranıda olabilir. Böyle durumda hiçbir eş suçluluk duygusu altında kalmamalıdır.

İlk tüp bebek:
İnfertilite araştırmaları uzun yıllar önce başlamıştır. 1968’de tüpleri tıkalı bir kadına yapay tüp takılmış, fakat başarı sağlanamamıştır. Daha sonra çalışmalar vücut dışında döllenme araştırmalarına dönmüştür.

İlk kez 1973’te vücut dışında döllenme başarılabilmiştir. Fakat döllenme sonrası oluşan embriyo rahme yerleşememiş (yani “implante olamamış”) ve düşükle kaybedilmiştir.

Temmuz 1978’de İngiltere’de, ilk tüp bebek olan ünlü “Louise Brown” dünyaya gelmiştir. Bu uygulamayı başaran doktorlar olarak Dr. Steptoe ve Dr. Edwards tıp tarihine isimlerini yazdırmışlardır.

Tüp bebek yöntemleri:
Tüp bebek yöntemleri olan: İn vitro fertilizasyon (IVF) ve Mikroenjeksiyon(ICSI), kadının yumurtalarının, eşinin spermleri ile laboratuar ortamında bir araya getirilerek döllenmesini sağlayan yardımcı üreme yöntemleridir.

IVF tedavisinde:
Her bir yumurtanın bulunduğu ortama ortalama 100bin sperm konarak döllenmesi beklenir. Döllenmiş yumurtalar daha sonra doğal gelişimlerine devam etmeleri için tekrar kadının rahmi içine yerleştirilirler.

Ancak gerçek ilerleme 1996’da mikroenjeksiyon (ICSI)’nun bulunması ile başarılmıştır

– ICSI yani mikroenjeksiyon ile tüp bebek uygulamalarının başarı oranı daha da artmış

– Erkeğe bağlı sperm problemlerinde önemli bir mesafe katedilmiştir. Çünkü bu yöntemde her bir yumurtaya bir sperm enjekte edilerek döllenmeye bırakılmaktadır. Erkekte sperm sayısı çok az da olsa ICSI ile gebelik mümkün hale gelmiştir.

Günümüzde tüp bebek tedavisinde genellikle mikroenjeksiyon(ICSI) kullanılmaktadır.

Tüp bebek uygulamasını kısaca özetlemek gerekirse, kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemi diyebiliriz.

Bu yöntemde erkek ve kadın üreme hücreleri vücut sıcaklığındaki, uygun bir ortamda 48 saat bekletilir. Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık yarısında döllenme oluşur. Bu döllenmiş yumurtalar embriyo (cenin) olarak adlandırılır ve son hedef olan kadın rahmine yerleştirilir.

Embriyolar rahim içerisine rahim ağzından ince bir katater ile yerleştirilir. Bu işlemler sonucu kadınların yaklaşık %50’sinde gebelik oluşur. Ancak bu gebeliklerin bir kısmı düşük ile sonlanır. Tedaviye giren çiftlerin uygulama başına yaklaşık % 40’ında çocukları olur. Bu oran birçok uygulama sonucu % 70 – 80’lere çıkabilir. Geri kalan % 20 – 30’luk grup modern tıbbın bütün olanaklarına rağmen günümüzde çocuk sahibi olamaz.

Tüp bebek yöntemlerinde çeşitli ilaçlarla (Gonal-F, Puregon, Menogon) kadının yumurtalıklarının uyarılması sağlanır. Yumurtalıkların uyarılmasının amacı, embriyo oluşturmaya aday çok sayıda yumurta elde etmek. Çok sayıda embriyonun rahim içine yerleştirilmesinin (embriyo transferi) gebelik şansını artırdığı görüldü (gebelik oranları, bir embriyo yerleştirildiğinde yaklaşık %10, üç embriyo yerleştirildiğinde ise %40 -50 civarında).

Merkezimizde özel durumlar dışında rahim içine üç embriyo yerleştirilir.

Tüp bebek hakkında genel bilgiler
Tüp bebek, klasik yöntemler ile gebe kalamayan kadınlarda uygulanan bir tedavi şekli. Erkek (sperm) ve dişi (yumurta) döl hücrelerinin laboratuvar koşullarında birleştirilmesi sonucunda oluşan embriyoların, rahime transferi ilkesine dayanır. Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen döllenme, kendiliğinden (in vitro fertilizasyon) ya da insan eliyle, tek yumurta içine tek sperm verilmesi ile (mikroenjeksiyon) sağlanır.

Tüp bebek, önceleri enfeksiyon veya cerrahi işlem sonucunda tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadınlarda uygulanmaya başlanmış, kısa bir süre sonra ise, kısırlığa yol açan diğer nedenlerin tedavisinde de kullanılır hale gelmiş. Bugün, endometriozis, nedeni açıklanamayan kısırlık olguları ve erkeğe bağlı kısırlıkta, tüp bebek yöntemleri ile başarılı sonuçlar alınır.

Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanan mikroenjeksiyon, sperm sayısının çok düşük olması ve hatta menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde bir devrim olarak nitelendiriliyor.

tüp bebek, tüp bebek nedir, tüp bebek yöntemleri, tüp bebek merkezleri, tup bebek nasıl yapılır, tüp bebek kimlere yapılır, tüp bebekle ilgili herşey,

İlginizi çekebilir

KREŞ EĞİTİMİ

KREŞ EĞİTİMİ Kreş, okul öncesi bir eğitim ya da hazırlık gibi düşünülerek çocuklarını gönül rahatlığı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir