Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Viral Hepatit Nedir ?

Genel kategorisine
23 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Viral Hepatit Nedir ?

Işık mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük, virüs adı verilen mik-roorganizmaların insan karaciğerinde oluşturdukları yaygın iltihaplanma-ya VİRAL HEPATİT denir. Akut viral hepatitler, en yaygın enfeksiyonlardan olmaları, uzun süre iş ve güç kaybına neden olmaları ve bazen de ölüm veya kro    nik hepatitle sonuçlanmaları sebebiyle tüm dünyada ve ülkemiz-de en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.

Normalde her insanda üretilmekte olan bilirubin, çalışma düzeni bo-zulan karaciğer hücreleri tarafından gereğince kandan alınıp safraya atı-lamaz ve sarılık ortaya çıkar. Viral Hepatitli hastalarda çoğu zaman kara-ciğerin fonksiyonları tamamen bozulmaz ve sarılık tablosu ortaya çıkmaz (GİZLİ SARILIK).