Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Yiyeceklerde Hormon Bulunur mu ? Sağlığa Etkileri Nelerdir ?

Genel kategorisine
14 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Yiyeceklerde Hormon Bulunur mu ? Sağlığa Etkileri Nelerdir ?

İnsan nüfusunun hızla artış gösterdiği günümüzde tarım ürünlerini de hızla artırmak ve verimliliği yükseltmek bir hedef olmuştur. Bunu yaparken insan sağlığını göz ardı etmemek de mutlak gereklidir. Bilinçsizce yapılan medya haberleri, konuda uzman olmayanların açıklamaları bir çok yanlış bilgilendirmelere neden olmaktadır. Sonuçta ülkemizde sebzelerde meyve tutumu amacıyla kul-lanılan maddelerin hormon olmadığı bilimsel bir gerçek olmasına rağmen hala hormon kullanımı adıyla yanlış açıklamalara rastlamaktayız. Aslında dikkat edilmesi gereken tüm tarımsal ürünlerde çok büyük önem taşıyan tarım ilaçlarının kuralları-na uygun olarak kullanılmamasıdır. Tarım ilaçları konusunda uygulama dozları, uygulanacak türler ve zamanları bilinmesine rağmen uygulamada umursamadan, dikkat etmeden yapılan uygula-malara sıklıkla rastlamaktayız. Esas zarar oluşu-mu ve tehlike buradadır.