Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

YUMURTALIK VARİSİ (VARİKOSEL

Genel kategorisine
8 Aralık 2012
eklenmiştir.

YUMURTALIK VARİSİ (VARİKOSEL)

Varikosel (yumurtalık varisi) erkeklerin özellikle sol yumurtalarının damarlarında ortaya çıkan bir genişleme, kalınlaşma sorunudur. Genellikle ergenlik yaşlarında başlar ve zaman içinde ilerleyerek daha da belirgin hale gelebilir. Erken yaşlarda başladığı takdirde yumurtanın gelişmesine engel olur. Daha ileri yaşlarda başlayıp ileri boyutta olduğunda ise yumurtanın boyutlarının küçülmesine, yumuşamasına neden olabilir. Varikosel (yumurtalık varisi) bir sağlık sorunu değildir. Sadece kısırlık nedeni olabileceği bilinerek ilgili testler yapılarak bu durum araştırılmalıdır. Nadiren de varikosel (yumurtalık varisi) erkeklerde ağrı nedeni olabilir. Bu hastaların çoğunlukla kısırlık nedeni araştırılırken doktorlara başvurduğu görülmektedir.

Varikosel sadece bu konuda uzman bir hekimin (bir ürologun ve tercihen androloji uzmanının) el ile muayenesi ile tespit edilmelidir. Varikoselin dopler ultrasonografi ile tespiti konusunda da geçmişte çalışmalar yapılmıştır. Fakat el ile saptanmayan, sadece dopler ultrasonografi ile saptanan varikosellerin ameliyat edilmesinden hastalar fayda görmüyorlar. Bu nedenle artık çok özel şüpheli durumlar olmadıkça hastalardan dipler ultrasonografi istenmemektedir.

Varikosel (yumurtalık varisi) kişiyi hiçbir açıdan etkilemiyorsa, kısırlığa neden olmuyor, ağrıya neden olmuyor ve bir sağlık sorunu teşkil etmiyorsa tedavi edilmesi gerekmez. Fakat bu durumda da zaman içinde değişiklikler olabileceği unutulmamalı, kişinin belli sürelerde kontrolü yapılmalıdır. Farklı dönemlerde yapılan tetkiklerin değişik sonuçlar vermesi ve hastalığın farklı boyutlara ulaşması da yine sık karşılaşılan durumlardandır.

Varikosel cerrahisi 1990’lı yılların başından beri mikrocerrahi teknik ile yapılmaktadır. Bu teknik varikosel ameliyatının tam ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlayabilen ve komplikasyonları da çok az olan bir tekniktir. İlaç ve diğer yöntemlerle tedavisi yoktur.