Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Zayıflama Diyetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

Genel kategorisine
10 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Zayıflama Diyetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

• Ağırlık kaybı, haftada 0.5-1 kg geçmemelidir. Diğer bir deyişle kişi yavaş ve uzun bir sürede zayıflamalıdır.
•    Öncelikle, boya uygun ağırlık saptanmalı, uygun ağırlık durumunda, kilo almaktan kaçınılmalıdır. Kilolu ve şişmanlık durumunda ise önce daha fazla ağırlık artışı önlenmeli, daha sonra ağırlık kaybı hedeflen-melidir. Aşırı ve hızlı ağırlık kaybından mutlaka sakınılmalıdır.
•    Ağırlık kaybı için bireyin cinsiyetine, yaşına, boyuna, fiziksel aktivite-sine, beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygu-lanmalıdır. Zayıflama diyetleri bireye özgü olmalıdır. Bunun için diyet  tedavisi, mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır.

• Çocukluk çağı şişmanlıklarının kalıcı olabileceği göz önünde tutula-rak ağırlık denetimi çocukluktan itibaren başlamalıdır. Öncelikle ço-cukluk çağından itibaren verilecek yeterli ve dengeli beslenme öne-rileri ile şişmanlığın oluşumu önlenmeli ve sürekli yapılacak eğitim programları ile yanlış olan beslenme alışkanlıklarında kalıcı değişik-likler oluşturulmalıdır.
•    Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, bu bir yaşam şekli haline getirilme-lidir.
• Vücut ağırlığının korunmasında davranışların önemli olduğu unutul-mamalı, sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanılmalıdır. Bunun için gerek-tiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi desteği sağlanmalıdır.